Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische winkel van Onivu / Habets, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem (België), Rijksweg 406, BTW BE 0699,079,394, HRT 52639 (hierna ‘Gintique’ genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om hun goederen online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit de online webshop en elke online aankoop die de klant bij Gintique plaatst.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op de uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, zelfs als deze zouden bepalen dat zij de enige van toepassing zijn. Elke clausule die in strijd is met deze Voorwaarden, is alleen bindend als Gintique dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

LET OP: Wij verkopen niet aan minderjarigen

Krachtens de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het gebied van levensmiddelen en andere producten, is verkoop en distributie van alcohol verboden voor jongeren onder de achttien jaar. De klant bevestigt de wettelijke mogelijkheid om een ​​contract aan te gaan dat de wettelijke leeftijd moet hebben en niet onder curatele of conservatorschap moet zijn om toegang te krijgen tot de website voor online verkoop. De klant verklaart de wettelijke leeftijd te hebben om alcoholische dranken in zijn land te consumeren.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en alle andere benodigd om de kosten van de klant te helpen. Indien transport-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld.

Artikel 3: Aanbieding

Ondanks het feit dat de winkel met de grootste zorg is samengesteld, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Als u specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld de grootte, beschikbaarheid, levering of bezorgmethode, neem dan contact op met onze klantenservice (zie artikel 10: Klanten van Gintique).

Gintique is wat de juistheid of volledigheid van de informatie alleen is gebonden aan een middelen verbintenis. Gintique is op geen enkele manier aansprakelijk in geval van materiële fouten, typ- of drukfouten.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd of Gintique worden ingetrokken.

Gintique is gerechtigd zonder opgaaf van reden om bestellingen te weigeren, levertijden aan te passen, gesplitste leveringen of andere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen online te kopen in het online assortiment van Gintique.

De koop wordt afgesloten op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Gintique. De bestellingen worden door de klant thuis afgeleverd of kunnen in de winkel worden afgehaald

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

– Creditcard (Visa, MasterCard)

– Bankkaart (Maestro Mister Cash)

– Ideaal

– Paypal

– Sofortbank

Artikel 5: eigendom

De geleverde goederen blijven tot het moment van volledige betaling door de klant, het exclusieve eigendom van Gintique.

Het risico van verlies of beschadiging wordt echter overgedragen aan de klant vanaf de levering of verzameling. De klant gaat ermee akkoord, indien nodig, een derde partij te benoemen op het behoud van het Gintique-voorbeeld aan iedereen die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 6: Klachten

Het kan altijd voorkomen dat de buitenverpakking, en daarmee de inhoud van uw levering, schade oploopt tijdens het transport. Controleer bij ontvangst van uw bestelling of deze zo grondig mogelijk wordt of dat er geen externe beschadigingen (scheuren, deuken) zijn die de meegeleverde dozen bepalen. Wanneer u het document van de leverende chauffeur ondertekent, bevestigt dit niet alleen het aantal dozen dat u heeft ontvangen, maar ook dat u geen zichtbare schade hebt aangebracht aan de buitenkant van de verpakking. Bij twijfel over de staat van het pakket, is het noodzakelijk dat u zo duidelijk mogelijk op de hoogte stelt dat de schade aan de buitenverpakking het ontvangstdocument beschrijft. Houd er rekening mee dat na ontvangst van de klacht de klachten tegen de vervoerder niet langer ontvankelijk zijn voor schade aan de inhoud van de buitenverpakking. Transportschade moet daarom onmiddellijk bij levering worden gemeld bij de levering van het transportbedrijf dat de goederen heeft afgeleverd, en moet ook aan Gintique worden meegedeeld.

De koper is verplicht om te controleren of de geleverde artikelen voldoen aan de bestelling. Elke afwijking in kleuren, texturen en modellen of, voor zover aanvaardbaar, kan niet worden geretourneerd of geruild

Gintique is niet aansprakelijk voor misbruik van de geleverde producten.

Het is ook mogelijk om klachten in te loggen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 7: Garantie

1. Juridische garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij consumentenverkopen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderhevig aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop (of levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

2. Algemeen

Om de garantie in te roepen, moet de klant een aankoopbewijs overleggen. Om de garantieperiode te bepalen, kijken we naar de factuurdatum en de datum van de eerste geregistreerde, gemotiveerde en schriftelijke kennisgeving. Stuur een e-mail naar onze klantenservice (artikel 12: Klanten van Gintique) wordt in deze context geaccepteerd als zijnde geschreven en geregistreerd.

(Commerciële en / of wettelijke) garantie is niet van toepassing op gebreken die voortvloeien uit een ongeval, verwaarlozing, vallen, abnormaal of onjuist gebruik, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, niet-naleving van de instructies of handmatige aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, ruw gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of onjuist gebruik. Het is niet van toepassing op producten met een kortere levensduur, of op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage zoals elektroden, draden, kabels en dergelijke.

De garantie is ongeldig als de materialen niet rechtstreeks bij Gintique zijn gekocht. De garantie is niet overdraagbaar.

Onder de garantie kan Gintique worden gehouden voor de gratis reparatie, vervanging of terugbetaling van de geleverde goederen met uitsluiting van alle andere indirecte en / of gevolgschade (zie artikel 20: Schade).

Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht

U hebt het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na 14 dagen opnieuw geannuleerd om je product terug te sturen. U ontvangt dan het totale bedrag, inclusief verzendkosten. Alleen de kosten voor thuiskomst om voor eigen rekening te winkelen. Als u uw product retourneert, moet u dit terugsturen in de staat waarin u het hebt ontvangen (origineel pakket). Om van dit recht gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via info@Gintique.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na registratie van uw retourzending bestellen.

9: Uitputting van geldigheid – Niet-verzaking

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of ongeldig is, zal dit op generlei wijze invloed hebben op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Nalatigheid op enig moment door Gintique om een ​​van de rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, of om enig recht hierop uit te oefenen, zal nooit worden gezien als een verklaring van afstand van dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten beïnvloeden.

Artikel 10: Klantenservice Gintique

Klantenservice Gintique is bereikbaar tijdens kantooruren op het telefoonnummer +32 89 68 03 67, per e-mail op info@Gintique.com of per post op het volgende adres: Gintique, Rijksweg 406, 3650 Dilsen-Stokkem.

Artikel 11: Wijzigingen in de Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarbij expliciet wordt verwezen naar, en de algemene voorwaarden van Gintique. Gintique kan deze Voorwaarden zonder kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een acceptatie door de klant van de nieuwe Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De klant accepteert dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

Artikel 13: afbeeldingen Schuifregelaar / video

“Afbeelding (en) of Beeldmateriaal (indien van toepassing), gebruikt onder licentie van Shutterstock.com of pixabay.com”

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De Belgische wet is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal recht betreffende toepasselijk recht en de Rome I-verordening betreffende de internationale verkoop van goederen. In geval van geschillen zullen we doorgaan naar de rechtbank in Tongeren (België).